کرم ضد چروک بونری

پپتیدهای پوستی برطرف کننده چین و چروک

در طول سال های گذشته، به دليل تکامل تکنيک هاي طراحي و سنتز و در عين حال درک مکانيسم هاي مولکولي اثر بخشي پپتيدها در بهبود مشکلات پوستي، کاربرد آنها به عنوان عوامل دارو و آرايشي گسترش يافته است.

پپتیدها و روال مراقبت از پوست شما

به نظر می رسد هر روز یه ماده جدید و مؤثر برای مراقبت از پوست ساخته می شود که گفته می شود پوست شما را بهبود می دهد. برخی از مواد تشکیل دهنده بیش از حد انتظار مؤثر هستند و واقعاً ارزش آن را دارند که از آن ها استفاده کنیم، پپتیدها ماده ای هستند که نمی خواهید از دست بدهید.